Beleef een onvergetelijke ervaring!

De certificaties

Camping Village Cieloverde draagt milieubewustzijn en -bescherming constant hoog in de vaandel. In 2005 en 2006 werden de volgende certificaties behaald: NEN-EN-ISO 14001 en NEN-EN-ISO 9001, gevalideerd volgens de Europese verordening CE n. 1221/2009 (EMAS III) ; dit is de bekroning van het streven van Camping Village Cieloverde naar een zo doorzichtig mogelijk kwaliteitsmanagementsysteem en een voortdurende verbetering van het eigen milieumanagementsysteem.

DE MANAGEMEN

Kwaliteitsmanagement: Marinella S.p.A., exploitant van Camping Village Cieloverde, is bewust van het belang en de invloed van de aan de klant geleverde dienst. Daarom streeft Marinella S.p.A. naar een constante voldoening aan de eisen van de klanten en de klantgerelateerde processen, voor een continue verbetering van het eigen beheers- en kwaliteitsmanagement en opdat heel het eigen personeel alsook het door Marinella S.p.A. ingeschakelde personeel permanent gevormd en ingelicht wordt over de invloed van de eigen werkzaamheden op de kwaliteit van de dienstverlening.
Om aan deze normen te kunnen beantwoorden heeft Marinella S.p.a. via kritisch onderzoek van de fundamentele elementen voor de voldoening aan de eisen en de continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem, de volgende doelstellingen vooropgesteld :

– Uitbreiding van de klantendienst
– Optimalisering van het infrastructuurbeheer
– Efficiency van de planning van de werkzaamheden

Marinella S.p.A. bindt zich aan de geldende sectoriele normen bij het beheer van de werkzaamheden.
De kwaliteitsmanagement wordt gerealiseerd met de opmaak van een jaarplan die de specifieke operationele doelstellingen alsook de aansprakelijkheid voor de verwezenlijking ervan bevat.
Dit document wordt bij heronderzoek van de directie opgemaakt en aan de functieverantwoordelijken en het betrokken personeel meegedeeld.
De directie is rechtstreeks betrokken bij het naleven en uitvoeren van deze principes en bindt zich er toe om systematisch na te gaan of de kwaliteitsmanagement door de functieverantwoordelijken ondersteund en verwezenlijkt wordt.

Milieumanagement: De implementatie van een territoriaal milieubeleid en -programma’s op regionaal en plaatselijk niveau, betrekken de hele productie bij het bepalen van een duurzaam ontwikkelingsproject.
Marinella S.p.A. is zich bewust van de invloeden van de eigen productiewerkzaamheden en wil daarom bijdragen tot de verhoging van de milieukwaliteit van het grondgebied.
Uit overtuiging dat de milieucompatibiliteit van de door het bedrijf verrichte werkzaamheden een fundamenteel gegeven zijn voor zowel de verhoging van het welzijn van de klant als voor de coëxistentie van de werkzaamheden in de nabijheid van natuurlijk waardevolle gebieden, bindt Marinella S.p.A. zich er toe:

– de milieuwetgeving , alle reglementen alsook alle andere ondertekende en op haar werkzaamheden betrekking hebbende vereisten alsook de bijkomende voorschriften die op de eigen milieuaspecten betrekking hebben na te leven;

– vervuiling voortkomende uit de eigen activiteiten met de beste op de markt verkrijgbare en voor het bedrijf financieel verantwoordelijke technologische middelen te voorkomen of in te perken, in het bijzonder met betrekking tot de verwijdering van het afvalwater, het gebruik van chemische stoffen en de afvalproductie;

– een rationeel gebruik van de energiebronnen en watervoorzieningen te bevorderenmiddels het uitvoeren van een duidelijke bewustmakingscampagne die zowel tot de klant als tot de interne leveranciers van het bedrijf alsook het eigen personeel gericht is;

– een efficiënt systeem op de voortgangscontrole te garanderen van de voornaamste milieuaspecten die voortkomen uit de klantgerichte dienstverleningen;

– een continue verbetering van de eigen milieuprestaties na te streven door het bepalen van meetbare en vergelijkbare doelstellingen en mijlpalen en het ontwikkelen van milieu-indicators;

– communicatiekanalen te creëren, zowel naar het eigen personeel en het door het bedrijf ingeschakelde personeel als naar het publiek, de gemeenschap, de toezichthoudende organen en de overheidsinstanties, met als bedoeling om rechtstreekse en duidelijke relaties te onderhouden en om eventuele opmerkingen en suggesties in te zamelen;

– in de vorming en training van het eigen personeel en het door het bedrijf ingeschakelde personeel te voorzien, krachtens de wettelijke regeling en de interne milieuprocedures, in het bijzonder met betrekking tot het beheer van chemische producten, afval en het aanmoedigen van de gescheiden afvalinzameling;

– het eigen voltallige personeel alsook het door Marinella S.p.A. ingeschakelde personeel, de leveranciers, de klanten en de burgers bewust te maken voor de milieuaspecten en ze te betrekken bij de doelstellingen en mijlpalen i.v.m. milieubescherming;

– structuur- en beleidsmaatregelen te treffen ter voorkoming van milieu-incidenten en een snelle respons te kunnen garanderen voor het geval die zich zouden voordoen, in het bijzonder bij lozing van stoffen zoals brandstoffen en andere ontvlambare stoffen;

De directie is rechtstreeks betrokken bij het naleven en uitvoeren van deze principes en verzekert en controleert regelmatig de doelstellingen en mijlpalen inzake milieubescherming. Tevens zorgt zij ervoor dat het milieubeleid gedocumenteerd, operatief en verder voortgezet wordt en dat het aan het voltallige interne personeel alsook aan de leveranciers doorgegeven en in het openbaar beschikbaar gesteld wordt.

DE VORMING

Met oog op de inzet van het bedrijf inzake milieupreventie en ten gevolge van de constante veranderingen in de milieuwetgeving zijn vorming en training omtrent milieuverwante thema’s van uiterst belang.
De werkzaamheden die voortkomen uit de vrijwillige naleving van de EMAS-certificatie werden ook aan een onderzoek onderworpen van de nodige bekwaamheden voor het verrichten van de elke afzonderlijke taak; hieruit werd vervolgens een vormingsplan opgemaakt dat zich in het bijzonder toespitst op:

– de bewustmaking van het personeel in navolging op de rol van eenieder voor een beter van het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem;
– de kennisname van de door het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem voorziene procedures en van de potentiële gevolgen van de afwijking t.o.v. de voorziene werkingsmodi;
– de nationale en plaatselijke milieuwetgeving, hygiëne en veiligheid op het werk;
– dagelijkse controles en follow-up van de werkzaamheden die de voornaamste milieuaspecten beïnvloeden.
– de kennisname van de technieken en methodes voor milieucontrole;
– de bewustmaking van de leveranciers over de voornaamste milieu-invloeden die voortkomen uit het uitoefenen van hun eigen werkzaamheden;
– de bewustmaking van de klant over de voornaamste milieu-invloeden die voortkomen uit het gebruik van de dienstvoorzieningen van de Camping;
– de bewustmaking van de klanten over de voornaamste milieu-invloeden die voortkomen uit hun aanwezigheid in de Camping..

DE GESCHEIDEN AFVALINZAMELING

De vordering die tijdens de 1° semester 2006 waargenomen werd, is te danken aan een verbeterde klantcommunicatie voor de correcte inzameling van het afval (gebruikmakend van informatiebrochures en aanplakborden nabij de inzamelpunten) en voor de identificatie van de afvalcontainers en hun respectievelijke inhoud. Ook de vorming van het interne personeel en de verbetering van de structuren en middelen hebben hiertoe bijgedragen.

DE KLANTCOMMUNICATIE

De kwaliteitsverantwoordelijke – Milieubeheer, Dhr. Loredano Tocci, zal uw referent zijn voor alle informatie betreffende: gescheiden afvalinzameling, milieuproblemen, beschrijving van de interne processen, eventuele ongemakken of slecht functionerende voorzieningen die u tijdens u hele verblijf bij Cieloverde hebt waargenomen.

Download de milieuverklaring

Welkom in Cieloverde Camping Village: de gastvrijheid die je zoekt

SERVICE EN COMFORT VOOR EEN UNIEKE VAKANTIE!

casetta_hemingway020

HEM

20190314_162750

Village

Cieloverde_tent_004

Cieloverde Tent

Cieloverde_greensky_009

Greensky

charme2

Charme & Quality

NX4A4656

Cieloverde Caravan

bungalow (1)

Bungalow

bungalow-plus02

Bungalow Plus

casemobili_esterno_01

Stacaravans

IMG-20190204-WA0029

Standplaatsen voor caravans, campers, tenten

Eten

Unieke culinaire ervaring

De Restaurant ligt middenin een prachtig dennenbos in een intieme en gezellige omgeving. De verschillende prieeltjes hebben tafels voor ontbijt, lunch of een intiem diner...

Steakhouse “BUTTERI & COWBOYS” | Restaurant IL TOSCO |
Self Service | Pizzeria | BAR | ijssalon | pannenkoekenhuis

Animatie

Vermaak en natuur

Zwembad

Duik in het avontuur

Sport

Sport en wellness tussen het groen

Strand

Zon, zee en natuur

Diensten

Comfort voor iedereen

Cieloverde Camping Village heeft een bar met heerlijke croissants en broodjes, lekkere ijsjes, een restaurant, selfservice, een gezellige pizzeria, een supermarkt, een kiosk met kranten, tijdschriften en sigaretten, een bazaar, een vishandel, uitgeruste barbecuezones en...

Cavallo Natura | Supermarkt | FIETSVERHUUR |
Neem uw huisdier mee op vakantie | Avonturenpark Cieloverde

Verbinden met de natuur #cieloverde

ontdek de emoties van de natuur, vermaak en comfort op onze sociale kanalen